chou dotennen pas hahaoya ga kyou mo de minerai de wo sasottekuru